Вернуться к списку

Открытое акционерное общество "Незамаевское"Пример
выписки ЕГРЮЛ

Пример
краткой справки

Пример
полной справки

Информация
об отчетах
Наименование
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Незамаевское"
Сокращенное наименование: ОАО "Незамаевское"
Юр адрес
353005,край Краснодарский, Незамаевский, , ,ул Ленина,20,,
Руководитель Генеральный директор: Даньшин Петр Сергеевич
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ : 2013-02-15
Должность руководителя Генеральный директор
Учредители-физ.лица

Информация об учредителях доступна в платной версии

БУ***КО***ЛЮ***ЛА***ЕК***ДР***А*** Вклад:936
МА***ЕН***РА*** Н***ЛА***А*** Вклад:417
БУ***ОВ***ЕК*** П***ОВ*** Вклад:3746
МА***ИН***АИ*** А***СЕ***А*** Вклад:1455
БУ***ОВ***ЛЕ***НД***ПА***ВН*** Вклад:1098
МА***В ***КС***ВА***ЬЕ*** Вклад:2947
БУ***ЕН***ИН***ИВ***ВН*** Вклад:509
МА***В ***ИЛ***ИВ***ВИ*** Вклад:300
БУ***ЕН***СЕ***Й ***НО*** Вклад:8063
МЕ***ДЕ***ЛА***ИР***ДО***ИЧ*** Вклад:1463
ВА***ЕН***ВЛ***МИ***ИК***ЕВ*** Вклад:1457
МИ***ЮК***ЛЕ***НА***ХА***ВН*** Вклад:68
ВА***ЕН***ЕЛ*** И***ОВ*** Вклад:2486
МИ***КО***ИК***Й ***СТ***ИН***Ч*** Вклад:955
ВА***ЕН***НИ***АЙ***КО***ВИ*** Вклад:2030
МИ***КО***ОЛ*** В***ОР***А*** Вклад:575
ВА***ЛА***СИ*** И***ОВ*** Вклад:3161
МИ***НИ***ЛА***ИР***ХА***ВИ*** Вклад:1192
ВА***ЬЕ***ИК*** А***СЕ***Ч*** Вклад:3313
МИ***НИ***ИХ*** К***ТА***НО*** Вклад:162
ВА***ЯК***АР*** П***ОВ*** Вклад:233
МИ***НИ***АТ***Я ***ТО***НА*** Вклад:450
ВЕ***ЛИ***ИК***Й ***ТР***ИЧ*** Вклад:816
МИ***ОВ***ЕК***ДР***КО***ВИ*** Вклад:2687
ВЕ***ЛИ***РА*** И***ОВ*** Вклад:656
МИ***ОВ***АД***Р ***ОЛ***ИЧ*** Вклад:1337
ВИ***РА*** Н***ЛА***ЛЕ***НД***ИЧ*** Вклад:1945
МИ***ФА***КО***НА***ЧЕ***ВО*** Вклад:100
ВИ***РА***А ***ЕН***А ***ИЛ***НА*** Вклад:486
МИ***ИК*** М***ИМ***Ч*** Вклад:1686
ВО***ИЦ*** Л***ВЬ***ТР***А*** Вклад:334
МИ***АЛ*** П***ОВ*** Вклад:1500
ВО***В ***ОЛ***ФЕ***ОВ*** Вклад:592
МИ***ЛЮ***КА***ИН***ЕД***ВН*** Вклад:2040
ВО***ВА***РИ***АВ***НА*** Вклад:235
МИ***В ***ЕР***БО***ОВ*** Вклад:373
ВО***ОЙ***ЛЕ***Н ***НО*** Вклад:2267
МИ***ВА***ЕТ***А ***АЙ***НА*** Вклад:919
ГА***К ***ТО***АС***ЕВ*** Вклад:315
МО***ЕВ***АД***Р ***АЙ***ИЧ*** Вклад:970
ГА***ЛИ***АС***Й ***ОЛ***ИЧ*** Вклад:153
МО***ОВ***ЕК*** М***ЙЛ***Ч*** Вклад:1977
ГА***ЛИ***ВД***Я ***ЕН***НА*** Вклад:2699
МО***НО***ЛЮ***Ь ***НО*** Вклад:811
ГА***ЛИ***ИК***Й ***НО*** Вклад:3136
МО*** В***ИМ***ВЛ***МИ***ИЧ*** Вклад:462
ГА*** В***ИМ***ДМ***ИЕ*** Вклад:2331
МО***ОВ***ИН***ВА***НА*** Вклад:1019
ГА***Ш ***ЕН***А ***ИХ***НА*** Вклад:2941
НА***НА***КА***ИН***МИ***ЕВ*** Вклад:2203
ГА***Ш ***НА***КО***ВН*** Вклад:19
НА***НА***АМ*** И***ОВ*** Вклад:241
ГЕ*** И*** И***ОВ*** Вклад:1061
НА***НЫ***ЛЕ***НД***ВА***ИЧ*** Вклад:514
ГЕ***ИМ***О ***КС***РА***МА***НА*** Вклад:6916
НА***НЫ***ВА***АС***ЕВ*** Вклад:2514
ГЕ***ИМ***О ***КС***НИ***АЕ*** Вклад:2863
НЕ***ИН*** И*** П***ОВ*** Вклад:842
ГЕ***ИМ***О ***ЕН***А ***КС***НА*** Вклад:682
НЕ***РЕ*** А***СЕ***ВА***ИЧ*** Вклад:1024
ГЕ***ИМ***О ***ЕН***А ***НО*** Вклад:2055
НЕ***РЕ*** А***ОЛ***ВА***ЬЕ*** Вклад:1683
ГЕ***ИМ***О ***ТО***РИ***ЬЕ*** Вклад:1259
НЕ***РЕ*** О***А ***ОЛ***НА*** Вклад:1048
ГЕ***ИМ***О ***НА*** Н***ЛА***Ч*** Вклад:721
НИ***ЕН***АЛ***АН*** В***ЛЬ***А*** Вклад:2107
ГЛ***ОВ***АД***Р ***НО*** Вклад:507
НО***ОВ***СИ*** Н***ЛА***Ч*** Вклад:828
ГЛ***К ***ТР***СЕ***ОВ*** Вклад:1940
НО***ИЛ*** Ф***ОР***ВА***НА*** Вклад:2301
ГЛ***НК***ОН***НТ***КО***АН***ОВ*** Вклад:2756
ОЗ***В ***КС***Р ***ОЛ***ИЧ*** Вклад:78
ГЛ***НК***АВ***КО***АН***ОВ*** Вклад:3435
ОЗ***В ***ДИ*** Н***ЛА***Ч*** Вклад:859
ГО***ОР***АЛ***АН***НИ***АЕ*** Вклад:1289
ОЗ***В ***ЕН***НИ***АЕ*** Вклад:300
ГО***ОР*** О***А ***ОЛ***НА*** Вклад:1327
ОЗ***В ***НИ***ИК***ЕВ*** Вклад:1891
ГО***КО***АС***ИЯ***МЕ***НА*** Вклад:3737
ОЗ***ВА***РА***ВЛ***А*** Вклад:1056
ГО***КО***ИГ***Й ***НИ***ИЧ*** Вклад:1329
ОЗ***ВА***ДМ*** Н***ЛА***А*** Вклад:609
ГО***КО***ТА*** В***ЛЬ***А*** Вклад:322
ОЗ***ВА***АС***ЬЯ***ДР***НА*** Вклад:648
ГО***ЕН***Я ***СА***КС***ВН*** Вклад:1491
ОЛ***ИК***ТЬ*** Г***АД***НА*** Вклад:81
ГО***ЕН***Й ***КС***Р ***КС***ИЧ*** Вклад:450
ОП*** Д***РИ***ЕД***ВИ*** Вклад:663
ГО***ЕН***ЛИ*** М***ЙЛ***А*** Вклад:2111
ОР***СЕ***Й ***ГО***ВИ*** Вклад:1475
ГО***ЫК***АЛ***ИН***ИХ***ОВ*** Вклад:1346
ОС***УШ***ПЕ***ИВ***ВИ*** Вклад:1540
ГО***ЫК***ВИ***Р ***ОН***Ч*** Вклад:4185
ПА***НК***ВА***ЕД***ВИ*** Вклад:2122
ГО***ЫК*** Л***Я ***ИЛ***НА*** Вклад:1976
ПА***В ***ДИ*** Г***ОР***ИЧ*** Вклад:1474
ГО***ЫЙ***АН***ДР***ИЧ*** Вклад:1297
ПА***В ***НИ***В ***ИФ***ВИ*** Вклад:1523
ГО***НО***ТЮ***ВА***ДМ*** И***ОВ*** Вклад:1647
ПА***ВА***ЛЕ***НА***РГ***НА*** Вклад:355
ГР***ВС*** А***ОЛ***ИВ***ВИ*** Вклад:505
ПА***ВА***ДЕ*** В***ОР***А*** Вклад:1353
ГР***НА***МА*** Н***ЛА***А*** Вклад:1048
ПА***ЕВ***АН***ИВ***ВН*** Вклад:187
ГР***НА***ТИ***ЕЙ***СИ***ВИ*** Вклад:2004
ПА***ЕВ***ВЛ***МИ***ИХ***ОВ*** Вклад:4045
ГР***ВА***РИ***НТ***ВН*** Вклад:486
ПА***ЕВ***МИ***Л ***ДИ***ОВ*** Вклад:992
ГР***ЕН***ЗО***ВА***НА*** Вклад:1297
ПА***ЕВ***РА*** В***ЛЬ***А*** Вклад:1410
ГР***ЕН***НИ***АЙ***АН***Ч*** Вклад:1705
ПА***К ***ЕЖ***ДМ***ИЕ*** Вклад:3783
ГР***ЕН***ОЛ*** А***СА***ОВ*** Вклад:40
ПА***ОВ***АД***Р ***РО*** Вклад:743
ГР***ЕН***ТА***НА***СИ***ВН*** Вклад:3075
ПА***ОВ***КО*** П***ОВ*** Вклад:5063
ГР***НК***ЛЕ***НД***РИ***ЬЕ*** Вклад:1629
ПА***ОВ***АИ***ИГ***ОВ*** Вклад:1906
ГР***НК***ОЛ*** И***ОВ*** Вклад:1635
ПА***ОВ***АТ***А ***АЙ***НА*** Вклад:1507
ГР***ВА***ЬГ***МИ***ЕВ*** Вклад:267
ПЕ***НК***АЛ***ИН***ОН***НТ***ВН*** Вклад:690
ГР***ВА***МА***АН***ОВ*** Вклад:1574
ПЕ***НК***ЯЧ***АВ***ИТ***ВИ*** Вклад:581
ГУ*** В***ИМ***АЛ***АН***ВИ*** Вклад:837
ПЕ***В ***Р ***АТ***ИЧ*** Вклад:2655
ГУ***ЧУ***АД***А ***НО*** Вклад:4019
ПЕ***ВА***АВ*** В***ЛО*** Вклад:1519
ГУ*** И*** Н***ЛА***Ч*** Вклад:2248
ПЕ***К ***ТО*** В***ЛЬ***Ч*** Вклад:4708
ГУ***А ***ЬЯ***ДМ***ИЕ*** Вклад:395
ПЕ***К ***ТЕ***А ***АЙ***НА*** Вклад:1115
ГУ*** В***ЛИ***ЕД***ЕВ*** Вклад:2330
ПЕ***К ***ЬЯ***ИВ***ВН*** Вклад:479
ГУ*** Т***А ***ГЕ***А*** Вклад:791
ПИ***НО***ЕР*** А***СЕ***Ч*** Вклад:2231
ДА***ОВ***ХА***ПА***ВИ*** Вклад:1131
ПИ***НО***НИ***АН***ЕВ*** Вклад:1099
ДА***ОВ***ЮБ*** И***ОВ*** Вклад:1470
ПЛ***НО***МА*** М***ЙЛ***А*** Вклад:2863
ДА***КО***ЛЕ***НА***ИТ***ВН*** Вклад:5426
ПО***ЕЙ***КО*** И***ОВ*** Вклад:839
ДВ***ДК*** Т***РА***ВЛ***А*** Вклад:212
ПО***БИ***Я ***КС***РА***ОФ***ВН*** Вклад:1768
ДЕ***НК***АР***СЕ***ОВ*** Вклад:2377
ПО***БИ***Я ***ЕЖ***КИ***ЛО*** Вклад:1702
ДЕ***НЧ***О ***ИН***ИК***ОВ*** Вклад:5391
ПО***БН***НИ***АЙ***МЕ***ИЧ*** Вклад:1111
ДЕ***НК***ВА***ВА***ИЧ*** Вклад:498
ПО***БН***ПЕ***СЕ***ОВ*** Вклад:3263
ДЕ***НК***ВА***УЗ***Ч*** Вклад:2962
ПО***ЕВ***НН***ОМ***ЧН*** Вклад:1135
ДЗ*** А*** М***ЙЛ***А*** Вклад:507
ПО***СК***ЮЛ***АЛ***ЕЕ*** Вклад:1946
ДЗ*** А***ОЛ***ИВ***ВИ*** Вклад:1011
ПО***ОВ***НН***АС***ЕВ*** Вклад:467
ДЗ*** Н***ЛА***ВА***ИЧ*** Вклад:3683
ПО***АР***О ***ЕН***А ***ИЛ***А*** Вклад:2490
ДМ***ИЕ*** Е***АВ*** Г***ГИ***А*** Вклад:2107
ПО***АР***О ***ИЛ***МИ***ЬЕ*** Вклад:1831
ДО***ЬН***ЕЛ***ВЕ***ИВ***ВН*** Вклад:2086
ПО***АР***О ***ДИ*** Н***ЛА***Ч*** Вклад:1971
ДО***ЬН***ПЕ***ФЕ***ОВ*** Вклад:1361
ПО***АР***О ***ОВ***ОМ***ВН*** Вклад:3009
ДО***В ***ГЕ***ЛЕ***ЕВ*** Вклад:574
ПО***А ***ГА***ОР***А*** Вклад:1760
ДО***ВА***ТЬ*** И***ОВ*** Вклад:309
ПР***КО***КО***АХ***ВИ*** Вклад:1783
ДО***АД***РА***ОН***ВН*** Вклад:717
ПР***КО***РА*** А***ЕЕ*** Вклад:866
ДО***ЕН***ВИ***ИЙ***КО***ВИ*** Вклад:128
РЕ***НЯ***ЮД***А ***ОЛ***НА*** Вклад:1129
ДО***ЕН***ТА***НА***РГ***НА*** Вклад:193
РО***ЕВ***ЕК***ДР***ЕК***ДР***Ч*** Вклад:3064
ДР***НА***АН***АН***ЕВ*** Вклад:9497
РО***ЕВ***ИН***АС***ЕВ*** Вклад:1476
ДР***ЗК***АЛ***Й ***ТО***ВИ*** Вклад:557
РО***А ***СА***АН***А*** Вклад:432
ДУ***Ь ***ДИ*** С***НО*** Вклад:1848
РО***КО***ЕН***ИК***ЕВ*** Вклад:8456
ДУ***Ь ***ИН***ВА***НА*** Вклад:215
РО***КО***НС***ТИ***ЛА***ИР***Ч*** Вклад:50
ДУ***Ь ***АИ***АВ***ИЧ*** Вклад:2054
РО***ОВ***ЕК***ДР***КТ***ВИ*** Вклад:2256
ДУ***Ь ***ЕЖ***АЛ***АН***ВН*** Вклад:1772
РО***ОВ***ИЙ***ЕК***ДР***Ч*** Вклад:2804
ДУ***К ***НА***ХА***ВН*** Вклад:1930
РО*** И***Ь ***ПА***ИЧ*** Вклад:2159
ДУ***К ***Р ***НО*** Вклад:5148
РУ***КО***ЕН***ЕО***ОВ*** Вклад:469
ДУ***А ***ЕН***А ***РО*** Вклад:1723
РУ***НК***ЛА***ИР***ЕК***ДР***Ч*** Вклад:2660
ДЫ***А ***АИ***ИВ***ВН*** Вклад:309
РУ***НК***АИ***МА***ЯН***А*** Вклад:2783
ЕГ***ВА***ДИ***РИ***ЬЕ*** Вклад:2024
РУ***ИХ***ИЙ***АТ***ЕВ*** Вклад:851
ЕМ***ЯН***НИ***АЙ***КО***ВИ*** Вклад:2462
РЫ*** В***ЛИ***АВ*** Вклад:1338
ЕМ***ЯН*** В***НТ*** Ф***РО*** Вклад:512
РЫ***ОВ***ИН***АС***ЕВ*** Вклад:2080
ЕМ***ЯН*** Т***ЯН***НД***ВН*** Вклад:1048
СА***РЬ***ИЙ***СИ***ВИ*** Вклад:3248
ЕР***НК***ЮБ*** Б***СО*** Вклад:2871
СА***В ***АИ***ИХ***ОВ*** Вклад:555
ЕР*** З***ИД***ВА***НА*** Вклад:1165
СА***ВА***ЛЕ***НА***СИ***ВН*** Вклад:1322
ЖА***ОН***АЛ***АН***ВА***ЬЕ*** Вклад:1198
СА***АЛ*** С***АН***А*** Вклад:1852
ЖА***ОН***ЕВ***ИЙ***АТ***ЕВ*** Вклад:1151
СА***ЛЕ***НИ***ИР***А*** Вклад:314
ЖА***ОН***ЕЛ*** А***ОЛ***НА*** Вклад:2638
СА***ЕР*** Н***ЛА***Ч*** Вклад:840
ЖА***ОН***ТА***НА***ИГ***ЕВ*** Вклад:803
СА***АИ***ИВ***ВН*** Вклад:1514
ЖА***ОН***ВЛ***МИ***ИК***ЕВ*** Вклад:829
СА*** Е***НИ***ИК***ОВ*** Вклад:5620
ЖЕ***ОВ***Я ***А ***ОЛ***НА*** Вклад:746
СА***ВА*** А***СА*** В***ЛЬ***Ч*** Вклад:87
ЖЕ***ОВ***Й ***ОЛ***ИВ***ВИ*** Вклад:2921
СА***ВА*** В***ЛИ***ВА***ИЧ*** Вклад:2704
ЖМ***О ***ОВ***ИК***ЕВ*** Вклад:3481
СА*** Н***ЖД***ВА***НА*** Вклад:1001
ЖМ***О ***ИЯ***СИ***ВН*** Вклад:163
СА*** Н***ЛА***ИХ***ОВ*** Вклад:4632
ЖМ***О ***Р ***ОР***Ч*** Вклад:1653
СА*** А*** А***ЕЕ*** Вклад:518
ЖУ***АР***АЛ***АН***ВН*** Вклад:3890
СА*** Г***ОР***ЕВ***ВИ*** Вклад:4586
ЖУ***А ***ОВ***ТЕ***ОВ*** Вклад:3141
СЕ***ИН***АН***АВ***АН***Ч*** Вклад:2653
ЗА***ЦЕ*** В***НТ*** Я***ЛЕ*** Вклад:3258
СЕ***ЛЕ***Д ***КС***ИЧ*** Вклад:1818
ЗА***ЦЕ*** В***ИМ***ЕГ***ВИ*** Вклад:1866
СЕ***НЕ***АВ***ИВ***ВИ*** Вклад:2582
ЗА***ОД*** А***НИ***ДМ***ИЕ*** Вклад:2227
СЕ***ОВ***ВЕ***НА***ОВ***НА*** Вклад:2384
ЗА***ОЖ*** А***СА*** А***СА***ОВ*** Вклад:2560
СЕ*** Л***Я ***ТЕ***ВН*** Вклад:2214
ЗА***ОЖ*** А***СЕ***ВА***ИЧ*** Вклад:738
СЕ***КО***ИК***Й ***ДИ***ОВ*** Вклад:1168
ЗА***ОЖ*** В***ИМ***ВЛ***МИ***ИЧ*** Вклад:867
СЕ***КО***ГА***А ***КС***РО*** Вклад:994
ЗА***ОЖ*** М***Я ***ОФ***НА*** Вклад:1335
СЕ***КО***НА***ДА***ЕК***ДР***А*** Вклад:712
ЗА***СК***ЛЮ***ЛА***ДР***НА*** Вклад:2664
СЕ*** А***СА*** Н***ЛА***Ч*** Вклад:3570
ЗА***СК***ВЛ***МИ***МИ***ЕВ*** Вклад:2453
СИ***КИ***ЛА***ИР***РГ***ИЧ*** Вклад:502
ЗА***СК***СЕ***Й ***ДИ***ОВ*** Вклад:111
СИ***ИН***КО*** Н***ЛА***Ч*** Вклад:174
ЗЕ***ЕВ***ЛА***Я ***ТР***НА*** Вклад:1334
СМ***Я ***ДО***СТ***НО*** Вклад:811
ЗЕ***НК***ИД***ВА***ЬЕ*** Вклад:4976
СМ***ЯЕ***ИК***Й ***РО*** Вклад:773
ЗИ***КО***РИ*** Г***ГИ***А*** Вклад:9789
СМ***ЯЕ***АН***ВА***ЬЕ*** Вклад:628
ЗУ***КО***АС***ИЯ***ХА***ВН*** Вклад:5811
СО***Р ***ИЛ***НИ***ОВ*** Вклад:3074
ЗУ*** А***СЕ***ИХ***ОВ*** Вклад:962
СО***Р ***ОК***СТ***НО*** Вклад:983
ЗЫ***А ***ЕН***А ***ГЕ***А*** Вклад:1216
СО***РЬ***АД***Р ***ИЛ***ИЧ*** Вклад:1250
ИВ***В ***Н ***РО*** Вклад:861
СО***РЬ***ИГ***Й ***ИТ***Ч*** Вклад:3659
ИВ***ВА***ЛЕ***НА***ЕК***ДР***А*** Вклад:61
СО***РЬ***АН***КИ***ИЧ*** Вклад:335
ИВ***ВА***РИ***РИ***ЬЕ*** Вклад:942
СО***ЬЕ***ИК*** Т***ФЕ***Ч*** Вклад:2746
ИВ***ЕН***ОЛ*** И***ОВ*** Вклад:590
СО***ЬЕ***ЕН***ИЙ***ИГ***ЕВ*** Вклад:1782
ИВ***ЕН***ПЕ***ИВ***ВИ*** Вклад:1928
СО***ЬЕ***ВА***АС***ЕВ*** Вклад:1621
ИВ***НК***ИК*** С***ЕЕ*** Вклад:1481
СО***ЬЕ***НА***ДА***АТ***ЕВ*** Вклад:1100
ИВ***НК***ИД***МИ***ЛО*** Вклад:629
СР*** А***СЕ***ЕО***ЕВ*** Вклад:1763
ИВ*** Т***ИЯ***ДР***НА*** Вклад:716
СР*** А***ЕЙ***ОР***ВИ*** Вклад:1034
ИГ***ЕН***АЛ***АН***МИ***ЛО*** Вклад:2497
СР*** В***ИМ***ГЕ***ИЕ*** Вклад:1957
ИГ***ЕН***ЛЮ***ЛА***АН***А*** Вклад:949
СР*** Г***НА***ЕК***ДР***А*** Вклад:360
ИЛ***СК***НИ***АЙ***СИ***ВИ*** Вклад:367
СР*** Л***ИЛ***ИК***ЕВ*** Вклад:1208
ИН*** В***ИМ***ИВ***ВИ*** Вклад:40
СР*** С***ЕЙ***ОР***ВИ*** Вклад:282
ИС***ОВ***АД***Р ***ИМ***Ч*** Вклад:2663
СТ***ОВ***РГ***ВИ***РО*** Вклад:1534
КА***ДА***АТ***НА***ЛИ***ВН*** Вклад:1433
СТ***ИН***КО*** М***ЙЛ***Ч*** Вклад:4177
КА***КО***МА*** Ф***РО*** Вклад:3339
СТ***ИН***АИ***ВА***ЬЕ*** Вклад:851
КА***НА***РИ***ИВ***ВН*** Вклад:1890
СУ***В ***ТО*** И***КО*** Вклад:531
КА***НЫ***ЯЧ***АВ***ЬЕ*** Вклад:840
СУ***Н ***ОЛ***НИ***АЕ*** Вклад:2567
КА***ЕН*** А***СЕ***ИХ***ОВ*** Вклад:78
СЫ***В ***КС***Р ***ДИ***ОВ*** Вклад:1903
КА***ЕН***А ***НА***АТ***ЕВ*** Вклад:30
СЮ***Н ***ЕЛ***ХА***ВИ*** Вклад:2206
КА***ЕН***А ***ВД***ИВ***ВН*** Вклад:2134
СЮ***НА***БО***ИВ***ВН*** Вклад:338
КА***НК***АС***Й ***СТ***ИН***Ч*** Вклад:2450
ТА***ЮК***КТ***КО***АН***ОВ*** Вклад:419
КА***НК***ОН***НТ***ЕВ***ТИ***Ч*** Вклад:4478
ТЕ***ЕН***НИ***АЙ***АН***Ч*** Вклад:1006
КА***НК***ИК***Й ***РО*** Вклад:1576
ТЕ***АШ***И ***ЕН***А ***ОР***А*** Вклад:1643
КА***ОВ***ЕК***ДР***АН***Ч*** Вклад:1871
ТЕ*** Т***А ***СИ***НА*** Вклад:1702
КА***КО***НА***ДО***НА*** Вклад:486
ТИ***ЕЕ***ЛА***ИР***ИГ***ЕВ*** Вклад:761
КЛ***НК***ЛЕ***НД***ИК***ОВ*** Вклад:64
ТИ***ЕЕ***ЗИ***ДА***АН***А*** Вклад:338
КЛ***НК***ЛЛ***ЛЕ***НД***НА*** Вклад:1753
ТИ***ЕЕ***НА***ДА***КО***ВН*** Вклад:914
КЛ***НК***НА***СИ***ГН***ЕВ*** Вклад:2141
ТК***В ***РЕ***ЕМ***ВИ*** Вклад:3673
КЛ***НК***ИК*** Е***ЬЯ***ИЧ*** Вклад:5097
ТК***В ***Р ***РЕ***Ч*** Вклад:2860
КЛ***НК***ВГ***Й ***ТО***ИЧ*** Вклад:482
ТО***К ***Н ***ГО***ВИ*** Вклад:1484
КЛ***НК***ВГ***Й ***НО*** Вклад:2501
ТО***К ***СА***ИМ***А*** Вклад:648
КЛ***НК***КА***ИН***ТЕ***ОВ*** Вклад:579
ТО***ЕН***СЕ***Й ***АЙ***ИЧ*** Вклад:717
КЛ***НК***ИН***А ***АР***ОВ*** Вклад:6047
ТР***Н ***ТО***ЛЕ***ЕВ*** Вклад:2357
КЛ***НК***ИД***ГЕ***ИМ***А*** Вклад:1345
ТР***НА***ДИ***ИХ***ОВ*** Вклад:648
КЛ***НК***ЮД***А ***ОФ***НА*** Вклад:3650
ТР***НО***НД*** А***СА***ОВ*** Вклад:930
КЛ***НК***ИК***Й ***НО*** Вклад:2780
ТР***НО***ИХ*** А***СА***ОВ*** Вклад:1457
КЛ***НК***ЕР*** А***СА***ОВ*** Вклад:601
ТР***НО***ЕЛ*** В***ОР***А*** Вклад:221
КЛ***НК***АМ*** М***ЙЛ***А*** Вклад:479
ТР***НО***НИ***ТИ***ЕЕ*** Вклад:648
КЛ***НК***АТ***А ***ИЛ***А*** Вклад:5626
ТР***НО***СВ***АН***ИК***ЕВ*** Вклад:694
КЛ***НК***ЕР*** А***НО*** Вклад:884
ТР***ОВ***АЛ***ИН***АН***ВН*** Вклад:3494
КО***В ***КС***Р ***РО*** Вклад:3820
ТУ***КА***ЮБ*** Д***РИ***А*** Вклад:3478
КО***В ***ГЕ***ЕТ***ИЧ*** Вклад:3778
ТУ***КИ***ИК*** А***ЕЕ*** Вклад:2475
КО***ЕН***НИ***АЙ***ДР***ИЧ*** Вклад:1222
ТЫ***КО***РИ***АС***ЕВ*** Вклад:3188
КО***Ь ***Й ***КС***ИЧ*** Вклад:61
УВ***ВА***ЛЕ***НА***ЕК***ДР***А*** Вклад:2021
КО***ЬЧ***ДМ***ИЙ***АН***Ч*** Вклад:1654
УЖ***ВА***ЕН***ИХ***ОВ*** Вклад:1216
КО***ЕК***ДР***ВА***ЬЕ*** Вклад:890
ФЕ***ИС*** А***СЕ***ЛЬ*** Вклад:764
КО***ЕК***АН***ЕК***ДР***Ч*** Вклад:636
ФЕ***ИС*** В***ЛИ***ИХ***ВИ*** Вклад:309
КО***ЕК***БО***НИ***АЕ*** Вклад:149
ФИ*** В***ИМ***ПЕ***ВИ*** Вклад:1652
КО***ЕК***ЛА*** М***ЙЛ***А*** Вклад:1359
ФИ*** П*** Н***ТИ*** Вклад:2147
КО***ЕК***МА***АН***ЕВ*** Вклад:100
ФИ***А ***ОВ***НА***ЬЕ*** Вклад:3175
КО***ОК***ИС***ИХ***ОВ*** Вклад:120
ФИ***АН***ЛИ***АС***ЕВ*** Вклад:754
КО*** А***СЕ***ИК***ЕВ*** Вклад:1744
ФИ***ЛЮ***Ь ***ИФ***ВН*** Вклад:890
КО*** Ю*** В***ЛЬ***Ч*** Вклад:482
ФО***НА***АТ***Й ***НО*** Вклад:2147
КО***О ***ИЛ***МИ***ЛО*** Вклад:3032
ФО***НА***НА***МО***НА*** Вклад:593
КО***НИ***ЛЕ***НД***ВА***ИЧ*** Вклад:1722
ФР***В ***ДИ*** И***ОВ*** Вклад:1941
КО***УР***Й ***ОЛ***ФЕ***ОВ*** Вклад:3041
ХР***ЛЬ***ЕК***ДР***АН***Ч*** Вклад:233
КО***НИ***НИ***АЙ***ДО***ИЧ*** Вклад:225
ХР***ЛЬ***ДМ*** В***ЛЬ***А*** Вклад:933
КО***ЕЙ***ОВ***ЮД***А ***ОЛ***НА*** Вклад:99
ЦЫ***КО***ЛЕ***НД***ВА***ИЧ*** Вклад:2498
КО***НО***РА*** Е***ОВ*** Вклад:1925
ЦЫ***КО***РА*** В***ЛЬ***А*** Вклад:1430
КО***ЕЦ***ЕК***ДР***ЕК***ДР***Ч*** Вклад:793
ЧА***В ***НА*** А***СЕ***Ч*** Вклад:673
КО***ЕЦ***ДР***НИ***АЕ*** Вклад:44
ЧЕ***ДА***ЕК*** Г***ОР***ИЧ*** Вклад:3105
КО***ЕЦ***ЛИ***СТ***НО*** Вклад:2252
ЧЕ***ДА***ЛИ***МА***МО*** Вклад:1566
КО***ЕЦ***КО*** А***СА***ОВ*** Вклад:943
ЧЕ***ДА***ИЗ***ТА***АН***ЕВ*** Вклад:1956
КО***ЕЦ***ЬГ***ИХ***ОВ*** Вклад:1481
ЧЕ***КО***АД***Р ***НО*** Вклад:4191
КО***РС*** А***СЕ***РО***ОВ*** Вклад:2493
ЧЕ***КО***ДЕ*** И***ОВ*** Вклад:3711
КО***А ***ИН***ЛЬ***ЧН*** Вклад:3020
ША***ВА***ТИ***ДМ***ИЕ*** Вклад:4347
КО***ЕВ***ЕК***ДР***АТ***ЕВ*** Вклад:710
ША***ВЛ***МИ***ИК***ЕВ*** Вклад:3197
КР***ОК***КА***ОЯ***СИ***НА*** Вклад:2150
ША*** А***СЕ***УК*** Вклад:2118
КР***ОК***КИ***ВА***ВА***ИЧ*** Вклад:3013
ША*** В***ЛИ***НД***ВИ*** Вклад:1834
КР***ОК***КИ***ИК***Й ***НО*** Вклад:2378
ША*** Н***ЛЬ***АС***ЕВ*** Вклад:473
КР***ШЕ***ЛЕ***НД***ИК***ЕВ*** Вклад:1423
ШЕ***ВА***ЕН***АВ***НА*** Вклад:1165
КР***ЯК***ЕК***ДР***ИТ***ВИ*** Вклад:62
ШЕ***ИН***КО*** М***ЙЛ***Ч*** Вклад:556
КР***ЯК***СИ***ИК***ОВ*** Вклад:1486
ШЕ***ИН***РИ***АН***ЛЬ***А*** Вклад:415
КУ***ШО***ВЕ***РО***СЛ***ВН*** Вклад:965
ШЕ***ЕВ***ИН***ВА***НА*** Вклад:1615
КУ***КО***ЛЕ***Й ***НО*** Вклад:3660
ШЕ***УН***ЕК***ДР***СИ***ВИ*** Вклад:833
КУ***ИН***КО*** В***ИМ***ВИ*** Вклад:1828
ШЕ***УН***СИ*** В***ЛЬ***Ч*** Вклад:4357
КУ***ИН***ЛЬ***ПЕ***ВН*** Вклад:1697
ШЕ***УН***АН***СИ***ВИ*** Вклад:913
КУ***ОВ***АЛ*** Д***НИ***НА*** Вклад:2183
ШЕ***УН***РИ***НА***ЬЕ*** Вклад:969
КУ***ИЧ***О ***ИН***ВА***НА*** Вклад:648
ШЕ***УН***МА***ПР***ФЬ***А*** Вклад:1618
КУ***О ***КС***Р ***ТО***ИЧ*** Вклад:75
ШЕ***КО***ТА***Я ***НО*** Вклад:162
КУ***О ***ЕН***А ***ФА***НА*** Вклад:332
ШИ***РЕ*** В***ОР***ЕК***ВИ*** Вклад:1702
КУ***О ***А ***НО*** Вклад:4544
ШИ***РЕ*** Е***А ***ПА***НА*** Вклад:574
КУ***О ***ТО***РИ***ЬЕ*** Вклад:2556
ШИ***А *** А***СА***ОВ*** Вклад:3393
КУ***О ***ИЯ***ЕП***ВН*** Вклад:1370
ШК*** Г***ОР***ВА***ЬЕ*** Вклад:486
АБ***ЬК*** А***СА***А ***ТР***НА*** Вклад:1545
КУ***О ***Й ***ДИ***ОВ*** Вклад:267
ШЛ***ВО***ИК*** Г***ИЛ***Ч*** Вклад:1484
АГ***ЕН*** А***ЕЙ***РГ***ИЧ*** Вклад:271
КУ***ИН***ЕК***ДР***ОР***ВИ*** Вклад:562
ШЛ***ВО***ИК***Й ***НО*** Вклад:2282
АГ***ЕН*** О*** С***ЕЕ*** Вклад:769
КУ***ИН***АР*** А***СА***ОВ*** Вклад:105
ШН***КО***ЕТ***ИД***ВИ*** Вклад:1824
АЛ***ЕЕ*** А***ОЛ***НИ***АЕ*** Вклад:2283
ЛА***ЧЕ*** В***ОР***МЕ***ИЧ*** Вклад:2913
ШН***КО***ВА***ТИ***АЛ***ЕЕ*** Вклад:1957
АЛ***ЕЕ*** Н***ЖД***ЕТ***НА*** Вклад:2108
ЛА***ЧЕ*** Н*** А***СЕ***А*** Вклад:961
ШП***ОВ***АТ***Я ***ИЛ***НА*** Вклад:440
АЛ***ЕЕ*** П*** А***СЕ***Ч*** Вклад:558
ЛА***А ***РЕ***ЯЧ***АВ***Ч*** Вклад:26
ЩЕ***К ***ИН***ИХ***ОВ*** Вклад:3723
АН***ЩЕ*** Л***ВЬ***АН***А*** Вклад:506
ЛА***ЕВ***ЕР***ЕТ***НА*** Вклад:1021
ЩЕ***КО***СВ***АН***ЕД***ВН*** Вклад:802
АР***РА*** В***ЛЬ***А*** Вклад:4112
ЛА***КИ***ОЛ*** Д***РИ***А*** Вклад:1228
ЩИ***ОВ***ЕК***ДР***ИГ***ЕВ*** Вклад:1723
АТ***СО***ЕН***ИЙ***АН***Ч*** Вклад:8031
ЛА*** С***АН***НИ***ИЧ*** Вклад:1684
ЩИ***ОВ***ИН***АС***ЕВ*** Вклад:1473
АТ***СО***СО*** С***ЕЕ*** Вклад:262
ЛА***АЛ***АН***НИ***АЕ*** Вклад:948
ЮЖ***НО***ОК***РИ***АЛ***АН***ВН*** Вклад:811
АФ***НА***БО***НИ***АЕ*** Вклад:1387
ЛА***ВЛ***МИ***РИ***ЬЕ*** Вклад:1713
ЮР***КО***ЕК***ДР***ИТ***ВИ*** Вклад:1173
БА*** В***ИМ***ВЛ***МИ***ИЧ*** Вклад:372
ЛА***ЛЕ***ИЙ***АН***Ч*** Вклад:2672
ЯК*** А*** К***ЛЛ***А*** Вклад:3434
БА***ИЧ***ВЛ***МИ***ВА***ИЧ*** Вклад:583
ЛА***ЛЮ***Ь ***НО*** Вклад:2323
ЯК*** Н***ЛЬ***ЛЕ***НД***НА*** Вклад:324
БЕ***ЛА***ЮБ*** А***СА***ОВ*** Вклад:57
ЛА***ЛЮ***Ь ***ФИ***НА*** Вклад:1807
ЯР***ИН***ОР***ОБ***ОВ*** Вклад:891
БЕ***ЛА***ИН***ИХ***ОВ*** Вклад:5481
ЛА*** И*** Н***ЛА***Ч*** Вклад:6046
ЯР***ИН***АЛ***ИН***АС***ЕВ*** Вклад:3105
БЕ***ЛЫ***ЛЕ***НД***ИК***ЕВ*** Вклад:720
ЛЕ***ЕВ***КО*** Х***ЕВ*** Вклад:21
ЯР***ИН***ЕР***ЛА***ИР***А*** Вклад:434
БЕ***КО***ЕК***ДР***ЕК***ВИ*** Вклад:5189
ЛЕ***ЕЦ***КТ***ВА***ЛО***ВИ*** Вклад:726
БЕ***КО***НА*** Г***ОР***НА*** Вклад:682
ЛЕ***МА***ВИ***Р ***ЛО*** Вклад:446
БЕ***КО***ЬГ***ВА***НА*** Вклад:152
ЛИ***ЬК***КА***ИН***АС***ЕВ*** Вклад:1702
БЕ***КО***ТР***ИТ***ВИ*** Вклад:2545
ЛИ***ИН***ЕК***ДР***КО***ВИ*** Вклад:3381
БЕ***ОР***КО***ИС***ИВ***ВН*** Вклад:810
ЛО***Ь ***ЕН***А ***ОЛ***НА*** Вклад:818
БЕ*** Ю*** В***ЛЬ***Ч*** Вклад:2443
ЛО***Ь ***ТО***АВ***ИЧ*** Вклад:257
БЕ***РО***НИ***НД*** Н***ЛА***Ч*** Вклад:2584
ЛО***А ***ОН*** В***НТ***ВН*** Вклад:2001
БЕ***РО***НЯ***ОЯ***КО***ВН*** Вклад:343
ЛУ***ЕН***ВИ***Р ***ОЛ***ИЧ*** Вклад:2737
БО***ЫР***ВЛ***МИ***АВ***ИЧ*** Вклад:448
ЛУ***ЕН***НА***ЬЯ***АН***А*** Вклад:267
БО***РЕ*** А*** С***АН***А*** Вклад:1339
МА***Н ***ГО*** Г***ОР***ИЧ*** Вклад:3080
БО***РЕ*** Л***ИД***АН***Ч*** Вклад:2447
МА***НА***ТЬ*** Г***ОР***НА*** Вклад:1621
БО***РЕ*** Н***ЛА***ТЕ***ОВ*** Вклад:2578
МА***ОВ***НН***ИК***ЕВ*** Вклад:536
БО***РЕ*** С***ЛА***СЕ***ЕВ*** Вклад:1005
МА***ОВ***СИ*** И***ОВ*** Вклад:3871
БР***НА***ДИ***ИК***ОВ*** Вклад:4351
МА***ОВ***НН***ЕД***ВН*** Вклад:486
БР***АВ***ВИ***Р ***ГЕ***Ч*** Вклад:9226
МА***ЕВ***ИН***А ***ДИ***ОВ*** Вклад:1346
БР***АВ***ОЛ*** Ф***РО*** Вклад:1657
МА***В ***Н ***ОР***Ч*** Вклад:280
БР***НА***ТО***А ***РО*** Вклад:286
МА***ВА***ИЗ***ТА***НТ***ЕВ*** Вклад:2212
БУ***В ***АИ***МИ***ЕВ*** Вклад:1328
МА***ВА***ДИ***ЕТ***НА*** Вклад:87
БУ***Й ***ТО*** В***ОР***Ч*** Вклад:553
МА***МЬ***В ***ЕН***НИ***ОР***Ч*** Вклад:390
БУ***Й ***ТО***ИХ***ОВ*** Вклад:2409
МА***МЬ***ВА***ЛЕ***НА***РА***НА*** Вклад:973
БУ***Й ***ТР***МИ***ЛО*** Вклад:1257
МА***НЕ*** И*** Д***РИ***Ч*** Вклад:3313
БУ***Я ***НА***АД***РО*** Вклад:219
МА***НЕ*** Л***ВЬ***АН***А*** Вклад:1148
БУ***КО***КО*** М***ИМ***Ч*** Вклад:3575
МА***НЕ*** Р***А ***ОФ***НА*** Вклад:1878
БУ***КО***ИС***ИЛ***ИЧ*** Вклад:3459
МА***ЕН***ВЛ***МИ***ВА***ИЧ*** Вклад:1416
БУ***КО***ЕО*** В***ЛЬ***Ч*** Вклад:3031
МА***ЕН***ГА***А ***НО*** Вклад:619
Дата регистрации 2005-04-18
Регистрирующий орган:Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю Территориальный участок 2344 по Новопокровскому району
ИНН 2344013629
КПП 234401001
Телефон Телефон: (249)76013 от 2013-02-15
Факс: (249)76013 от 2013-02-15
ОГРН 1052324691462, дата внесения записи: 2005-04-18
Вид деятельности 01.11.1 Выращивание зерновых и зернобобовых культур
60.24.2 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
51.32.2 Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы
51.21.5 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки
51.21.3 Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами
51.21.1 Оптовая торговля зерном
15.61.2 Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки
15.41.2 Производство неочищенных растительных масел
15.13.1 Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных
01.23 Разведение свиней
01.21 Разведение крупного рогатого скота
01.11.8 Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки
01.11.6 Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов
01.11.5 Выращивание сахарной свеклы
01.11.3 Выращивание масличных культур
63.11.2 Транспортная обработка прочих грузов

Данная компания размещена на нашем сайте для информирования посетителей сайта о компаниях, существующих в России.

Email:

Телефон:
получить

Logo white

Email:

Телефон:
получить

Logo white