Вернуться к списку

Товарищество собственников жилья "Садовая 8"Пример
выписки ЕГРЮЛ

Пример
краткой справки

Пример
полной справки

Информация
об отчетах
Наименование
Полное наименование: Товарищество собственников жилья "Садовая 8"
Сокращенное наименование: ТСЖ "Садовая 8"
Юр адрес
346720,обл Ростовская, ,г Аксай, ,ул Садовая,8,,45
Руководитель Председатель Правления: Ерганов Ферез Степанович
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ : 2012-08-28
Должность руководителя Председатель Правления
Учредители-физ.лица

Информация об учредителях доступна в платной версии

Як***нк***ат***я ***то***вн*** Вклад:0
За***ов***ин***а ***кс***на*** Вклад:0
Ха***ли***Ел*** С***ее*** Вклад:0
Бо***но***Ол*** Г***ор***на*** Вклад:0
Са***ко***Га***а ***ол***на*** Вклад:0
Жу***н ***ан***ек***др***ч*** Вклад:0
Ре***не***Га***а ***кс***на*** Вклад:0
Ше***нк***ль***Ер***ае*** Вклад:0
Ер***ов***ат***а ***ол***на*** Вклад:0
Чи*** И***а ***ол***на*** Вклад:0
Ру***ко***ха***Ал***ан***ви*** Вклад:0
По***хо***Ра*** В***ль***а*** Вклад:0
Ми***ни***а ***тл*** В***ор***а*** Вклад:0
Фи***по***Та***на***ад***ро*** Вклад:0
Ку***ов***ат***а ***ор***а*** Вклад:0
Пх*** Л***ид***до***ич*** Вклад:0
Др***ен***Та***на***ко***вн*** Вклад:0
Бе***ни***а ***на***си***вн*** Вклад:0
Че***шо***На***ья***ад***ро*** Вклад:0
Фи***о ***ов***ен***ье*** Вклад:0
Ба***ов***юб*** В***им***вн*** Вклад:0
Да***ен***На***ья***ан***а*** Вклад:0
Бы***а ***ин***ем***ов*** Вклад:0
Че***шо***их*** П***ир***ич*** Вклад:0
Зи***нк***юд***а ***иф***а*** Вклад:0
До***н ***ел***ад***ро*** Вклад:0
Ил***нк***ле***Ни***ае*** Вклад:0
Ли***но***Ан***Ми***ло*** Вклад:0
Ки***ен***Га***а ***го***вн*** Вклад:0
Си***ва***то***а ***но*** Вклад:0
Бо***ва***дм*** А***са***ов*** Вклад:0
За***н ***то*** Г***ор***ич*** Вклад:0
Фе***но***на***ий***ха***ви*** Вклад:0
По***ар***Ев***ий***ха***ви*** Вклад:0
Ву***Ва***ти***Ив***вн*** Вклад:0
Кр***но***ле***й ***ко***ви*** Вклад:0
Ми***ни***а ***ен***а ***ил***на*** Вклад:0
Го***ин***ри***ле***нд***ич*** Вклад:0
Ер***ов***ар***Ге***ко*** Вклад:0
Кр***ль***си***Ка***ов*** Вклад:0
Го***ни***а ***ен***а ***ис***а*** Вклад:0
Ко*** А***ей***ле***ви*** Вклад:0
Ба***а ***га***ко***вн*** Вклад:0
Аю***Ха***ур***ас***ч*** Вклад:0
Че***че*** А***са*** И***ов*** Вклад:0
Ма***в ***ге***ас***ев*** Вклад:0
Фе***ов***аи***Ал***ее*** Вклад:0
Ба***ев***ат***й ***ол***ич*** Вклад:0
Ст***ко***ет***их***ов*** Вклад:0
Ра***до***Лю***ла***ор***вн*** Вклад:0
Кр***в ***то***ол***рп***ч*** Вклад:0
До***ше***ик***й ***го***ви*** Вклад:0
Ро***ко***ле***нд***ед***ви*** Вклад:0
Ло*** Г***ад***Зу***ов*** Вклад:0
Пл***ик***Се***й ***ре***ч*** Вклад:0
Хр***ев***нн***ла***ир***а*** Вклад:0
Го***ов***лл***ик***ев*** Вклад:0
Пе***ер***ло***Ан***Вл***ми***на*** Вклад:0
Аз***ва***ле***на***зь***ич*** Вклад:0
Ст***нк***ва***ва***ич*** Вклад:0
Ли***ск***Та***на***тр***а*** Вклад:0
Шк***ни***а ***на***ад***ро*** Вклад:0
Са***а ***ми***Вл***ми***на*** Вклад:0
Шк***пи***ат***я ***кс***ро*** Вклад:0
На***еч*** А***са*** И***оа*** Вклад:0
Ва***ьч***о ***р ***но*** Вклад:0
Па***а ***вт*** В***сл***вн*** Вклад:0
Пх*** В***нт*** А***са***ов*** Вклад:0
Че***нк***ла***ир***др***ич*** Вклад:0
Па*** Г***ад***Де***ть***ч*** Вклад:0
Ко***ат***а ***а ***ил***на*** Вклад:0
Тю***ни***а ***ья***Вл***ми***на*** Вклад:0
Ив***ва***ен***на***ье*** Вклад:0
Лы***ко***ек***др***ад***ро*** Вклад:0
Па***ин***ле*** М***йл***ч*** Вклад:0
Ви***нк***ик***й ***но*** Вклад:0
Се***ко***Лю***ла***ге***вн*** Вклад:0
За***ов***ль***Ан***ль***а*** Вклад:0
Са***нк***их*** И***ч*** Вклад:0
Ру***в ***кс***р ***но*** Вклад:0
Еф***нк***ид***Тр***мо*** Вклад:0
Не***ур*** Ж***а ***ни***на*** Вклад:0
Ми***ко***ди***он***нт***вн*** Вклад:0
Тю***ев***юд***а ***но*** Вклад:0
Ск***ен***Ма***а ***ай***на*** Вклад:0
Та***ов***ат***а ***ен***ов*** Вклад:0
Чу***н ***ди*** В***ль*** Вклад:0
Ал***ик***Ни***ай***ха***ви*** Вклад:0
Лы***ко***Ан***Ив***вн*** Вклад:0
Кр***ли***ик*** П***ов*** Вклад:0
Ве***ов***ек*** Д***со*** Вклад:0
Ще***ва***ет***а ***ен***на*** Вклад:0
Го*** Л***вь***ан***а*** Вклад:0
Дата регистрации 2008-06-30
Регистрирующий орган:Инспекция Федеральной налоговой службы по Аксайскому району Ростовской области
ИНН 6102028292
КПП 610201001
Телефон Телефон: (86350)57821 от 2012-08-28
ОГРН 1086102001237, дата внесения записи: 2008-06-30
Вид деятельности 70.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда
70.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда

Данная компания размещена на нашем сайте для информирования посетителей сайта о компаниях, существующих в России.

Email:

Телефон:
получить

Logo white

Email:

Телефон:
получить

Logo white