Вернуться к списку

Товарищество собственников жилья "Ленинский 69"Пример
выписки ЕГРЮЛ

Пример
краткой справки

Пример
полной справки

Информация
об отчетах
Наименование
Полное наименование: Товарищество собственников жилья "Ленинский 69"
Сокращенное наименование: ТСЖ "Ленинский 69"
Юр адрес
119296,г Москва, , , ,пр-кт Ленинский,69,,
Руководитель Председатель правления ТСЖ: БОГДАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ : 2011-12-22
Должность руководителя Председатель правления ТСЖ
Учредители-физ.лица

Информация об учредителях доступна в платной версии

ЧА***Й ***АЛ***ГЕ***ИЕ*** Вклад:0
ЧА***Й ***ЕШ***МА*** Вклад:0
ЧЕ***ВА***ТА*** Н***ЛА***А*** Вклад:0
ЧЕ***ПА***КО***ИН***ЕМ***ВН*** Вклад:0
ШВ***ОВ***ЛЬ***АН***ЕВ*** Вклад:0
ШЕ***А ***ГА***КО***ВН*** Вклад:0
ШИ***НА***ЕТ***А ***АЙ***НА*** Вклад:0
ШК***В ***КС***ВИ***РО*** Вклад:0
ШМ***ВА***РА***ОР***ВН*** Вклад:0
ЮН***В ***СУ***БД***ХМ***ВИ*** Вклад:0
ЯБ***ЬК***ВГ***Й ***ЕВ*** Вклад:0
ЯБ***ЬК***ЛЬ***ВА***ЬЕ*** Вклад:0
АВ***Н ***АТ***УА***ВИ*** Вклад:0
АЗ***ВА***ТА*** В***РЬ***А*** Вклад:0
АЗ*** О*** В***ИМ***ВИ*** Вклад:0
АК***ЕН***А ***НА***АН***А*** Вклад:0
АЛ***ЕВ***РИ***ГЕ***ИЕ*** Вклад:0
АМ***ЦУ*** Г***Э ***ЭН***А*** Вклад:0
АР***ЕВ***ЮД***А ***ИХ***ВН*** Вклад:0
АР***АС***А ***ОН*** П***ОВ*** Вклад:0
АС***ЕВ***ТО***ЛА***ИР***Ч*** Вклад:0
АС***ЕВ***НФ*** С***НО*** Вклад:0
АС***ЬЕ***ОК***А ***ЕР***НА*** Вклад:0
БА*** А***М ***КС***РО*** Вклад:0
БА***А ***ТЛ*** В***ИМ***ВН*** Вклад:0
БА***СК***ЮЛ***СЕ***ЕВ*** Вклад:0
БА***СК***ДМ***ИЙ***РГ***ИЧ*** Вклад:0
БА***ДЗ***ОГ***А ***ТА***ВН*** Вклад:0
БЕ*** Д***РИ***ИК***ОВ*** Вклад:0
БЕ***ВА***РИ***АЛ***ЕЕ*** Вклад:0
БЕ***ОВ***АЯ***ЕН***ЛЕ***ЕВ*** Вклад:0
БИ***НА***ЕН***ИК***ЕВ*** Вклад:0
БО***НО***ИР*** В***ЛЬ***А*** Вклад:0
БО***УХ***НТ***НА***СИ***ВН*** Вклад:0
БО***ОВ***ЛЕ***НД***ЮР***НА*** Вклад:0
БР***ИА***ВА***ЬГ***РЬ***А*** Вклад:0
БУ***А ***ТЕ***А ***КС***РО*** Вклад:0
БУ*** М***ИМ***ЬЕ*** Вклад:0
БУ*** Ю*** А***ЕЕ*** Вклад:0
БУ***А ***АИ***БО***ОВ*** Вклад:0
БУ***В ***КС***Р ***АЙ***ИЧ*** Вклад:0
БУ***ВА***ИН***РЬ***А*** Вклад:0
БУ***ВА***РГ***ТА***ЕК***ДР***А*** Вклад:0
БЫ***СК***СН***НА***ДР***НА*** Вклад:0
БЫ***СК***ТА***НА***ЕК***ВН*** Вклад:0
БЫ***СК***АН***Й ***РО*** Вклад:0
ВА***ОВ***ДР***ВА***ТИ***ИЧ*** Вклад:0
ВА***ОВ***НА***СИ***ИК***ЕВ*** Вклад:0
ВА***ИН***ЕР***АС***ЕВ*** Вклад:0
ГА***В ***АТ***ЛА***ИЧ*** Вклад:0
ГА***ЕН***ЮЛ***ВЛ***МИ***НА*** Вклад:0
ГЕ*** Е***АВ*** В***РЬ***А*** Вклад:0
ГЕ***ИМ*** Т***РА***ОВ***НА*** Вклад:0
ГЛ***ВА***ТА*** А***СА***ОВ*** Вклад:0
ГО***ИК***НИ***АЙ***КО***ВИ*** Вклад:0
ГО***ИК*** Т***РА***АН***А*** Вклад:0
ГО***ЕВ***АД***Р ***ИЛ***ИЧ*** Вклад:0
ГО***ЕВ***ИН***А ***АР***А*** Вклад:0
ГР***КА***ЛЕ***Н ***НО*** Вклад:0
ГР***КА***ДИ***АЛ***ИН***А*** Вклад:0
ГР***КА***НН***ОН***НТ***ВН*** Вклад:0
ГУ***А ***А ***КС***НА*** Вклад:0
ГУ***НО***АР***Н ***ЯС***ЛЫ*** Вклад:0
ГУ***ОВ***ВЕ***ЛЕ***ИЧ*** Вклад:0
ГУ***ОВ***ЮД***А ***ВЛ***А*** Вклад:0
ГУ***А ***МИ***ЕВ***ЬЕ*** Вклад:0
ДА***ОВ***ЛЕ***ФЕ***ОВ*** Вклад:0
ДО***ЕЕ***АС***Й ***ОЛ***ИЧ*** Вклад:0
ДО***ЕЕ***ВГ***Й ***ИЛ***ИЧ*** Вклад:0
ДО***ЕЕ***ЕК***РИ***ВА***ЬЕ*** Вклад:0
ДО***ЕЕ***ЕЛ*** В***ОР***А*** Вклад:0
ДР***В ***ТО*** В***ЛЬ***Ч*** Вклад:0
ЕВ***ИМ***НИ***АЙ***ОР***ВИ*** Вклад:0
ЕВ***ИМ*** В***НТ*** С***НО*** Вклад:0
ЕВ***ИМ*** М***НА***КО***ВН*** Вклад:0
ЕГ***ВА***ЛЕ***НА***ЕК***ВН*** Вклад:0
ЕЛ***РО***МА***РИ***КО***АН***ОВ*** Вклад:0
ЕФ***ОВ***АМ*** В***ИМ***ВН*** Вклад:0
ЗА***КИ***АЛ***АН*** К***ЛЛ***А*** Вклад:0
ЗА***ЦК***ЕЛ*** В***ИМ***ВН*** Вклад:0
ЗА***НО***ОЛ*** А***СА***ОВ*** Вклад:0
ЗЕ***ИН***РГ***ФЕ***ОВ*** Вклад:0
ЗИ***А ***ЕН***А ***ГЕ***А*** Вклад:0
ИВ***ВА***ИН***РТ***ЕВ*** Вклад:0
ИВ***ВА***ТА*** Н***ЛА***А*** Вклад:0
ИВ***ВА***ТЬ*** А***ЕЕ*** Вклад:0
ИВ***О ***РЕ***ИХ***ОВ*** Вклад:0
ИЛ***НА*** И***Ь ***АИ***ИЧ*** Вклад:0
ИС***Н ***АИ***ИХ***ОВ*** Вклад:0
ИС***В ***ИС***ОГ***ИЧ*** Вклад:0
КА***СК***ЕЛ*** А***ЕЕ*** Вклад:0
КА***ОВ***МЕ***ХМ***АЛ***ИЧ*** Вклад:0
КА***ИН***ЕК***ДР***ОВ***ИЧ*** Вклад:0
КА***ИН***АТ***А ***ТО***ВН*** Вклад:0
КА*** А***ЕЙ***ТЕ***ИЧ*** Вклад:0
КИ***ЕЕ***СА*** А***ЕВ*** Вклад:0
КИ***ЧН***В ***РЕ***НД***ВИ*** Вклад:0
КИ***ЧН***В ***ЕН***ФЕ***ОВ*** Вклад:0
КИ***ЧН***ВА***ГЕ*** А***ЕЕ*** Вклад:0
КЛ***ТО***ЛЕ***НД***ВГ***ЕВ*** Вклад:0
КЛ***ТО***ЛИ*** П***ОВ*** Вклад:0
КЛ***ВА***ЕН***ВА***НА*** Вклад:0
КО***ВА***ЛЕ***НА***АД***РО*** Вклад:0
КО***ВС*** Л***Я ***ОН***А*** Вклад:0
КО***ВС*** Л***ВЬ***ЕК***ДР***А*** Вклад:0
КО***ВС*** С***ЛА***АН***ЛЬ***А*** Вклад:0
КО***ВС*** А***СЕ***НА***ЬЕ*** Вклад:0
КО***НИ***А ***НА***ЬЕ*** Вклад:0
КО***ОВ***АТ***Й ***ТО***ВИ*** Вклад:0
КО***ОВ***АЛ*** Г***ОР***НА*** Вклад:0
КО***ОТ*** М***НА***АТ***ЕВ*** Вклад:0
КО***ОВ***ИТ*** М***ЙЛ***Ч*** Вклад:0
КО***ОВ***ЛЕ***ВЛ***МИ***НА*** Вклад:0
КО***АН***ОВ***НН***АВ***ВН*** Вклад:0
КО***ВА***БО***ВЛ***МИ***НА*** Вклад:0
КО***Н ***ЕС*** М***ЙЛ***Ч*** Вклад:0
КО***НА***ЛЕ***НА***ДР***НА*** Вклад:0
КР***ОП***ОВ***НН***ЛА***ИР***А*** Вклад:0
КУ***ОВ***РГ***ВЛ***МИ***ИЧ*** Вклад:0
КУ***ЦО***ОР***ВИ***РО*** Вклад:0
КУ***ЦО***КИ***ВА***ТИ***НА*** Вклад:0
КУ***ЦО***МА*** В***РЬ***А*** Вклад:0
КУ***ИЧ*** Н***И ***ТР***НА*** Вклад:0
КУ***ЕР***ВА***ЛИ***АУ***ВН*** Вклад:0
КУ***КО***ИЙ***ЕК*** А***СЕ***Ч*** Вклад:0
КУ***СК***АЛ***АН***МИ***ЛО*** Вклад:0
ЛА***А ***АЛ***НИ***АЕ*** Вклад:0
ЛА***НО***АН***АЛ***АН***ВН*** Вклад:0
ЛЕ***ЕВ***ЬЯ***ВО*** Вклад:0
ЛЕ***ЕВ***АР***ВА***ЬЕ*** Вклад:0
ЛУ***НО***ЛЕ***НД***ОН***НТ***ВИ*** Вклад:0
ЛУ***НО***НА***ДА***ЕК***ДР***А*** Вклад:0
ЛУ***НО***ОЛ*** В***ИМ***ВН*** Вклад:0
МА***РО***АР***СА***ОВ*** Вклад:0
МА***РО***ЕВ***ИЯ***КО***ВН*** Вклад:0
МЕ***ТЬ*** Т***ЯН***РЬ***А*** Вклад:0
МО***ОВ***ЛЕ***АЛ***АН***ВН*** Вклад:0
МУ*** А***ЕР***УН***РО*** Вклад:0
МУ***А ***НА***ЛЕ***ВН*** Вклад:0
НИ***ИН***КТ***ВЛ***МИ***ИЧ*** Вклад:0
НИ***ИН***АД***Р ***СТ***ИН***Ч*** Вклад:0
НИ***КИ***ЛЮ***ЛА***ХА***ВН*** Вклад:0
НИ***ИО***ТА***АД***РО*** Вклад:0
НИ***АР***ВЛ***МИ***НА*** Вклад:0
НО***КО***ЛЕ***ЛЕ***ЕВ*** Вклад:0
ОВ***НИ*** Б***С ***ТР***ИЧ*** Вклад:0
ОВ***НИ*** Д***РИ***ОР***ВИ*** Вклад:0
ОВ***НИ***А ***ИЯ***ВЫ***НА*** Вклад:0
ОР*** А***ЕЙ***ДО***ИЧ*** Вклад:0
ОР***А ***НА***ХА***ВН*** Вклад:0
ПА***ИН***ВЕ***НА***ГЕ***ВН*** Вклад:0
ПА***А ***АЛ***АЛ***АН***ВН*** Вклад:0
ПА***РЕ***РИ***ИХ***ОВ*** Вклад:0
ПА***ВА***ИН***ЛЕ***НД***НА*** Вклад:0
ПА***ВА***НЯ***ЕМ***А*** Вклад:0
ПЕ***ОЛ***АЯ***ЛЕ***НА***НС***ТИ***НА*** Вклад:0
ПЕ***ОЛ***ИЙ***КО*** А***ЕЕ*** Вклад:0
ПО***ИН***АТ***А ***ЛО*** Вклад:0
ПО***ОВ***НС***ТИ***ОС***ВИ*** Вклад:0
ПО***ОВ***ЕР***ОН***НТ***ВН*** Вклад:0
ПО***ОВ***ЛЕ***ПЕ***ВН*** Вклад:0
ПО***ОВ***АД***А ***СТ***ИН*** Вклад:0
ПО***ЯН***ОР***ММ***ИЛ***Ч*** Вклад:0
ПО***ЯН***РИ***БО***ОВ*** Вклад:0
ПР***НА***ДИ***ЛЕ***НД***НА*** Вклад:0
РА***ОВ***ИЛ***МИ***ЛО*** Вклад:0
РА***ЕВ***ХА***АН***ЛЬ***Ч*** Вклад:0
РИ***ЕВ***ИЙ***ОР***ВИ*** Вклад:0
РИ***ЕЛ*** В***ИМ***ВН*** Вклад:0
РЫ***ВА***ИН***ЛЕ***НА*** Вклад:0
СА***ТЬ***ВА***ИЯ***АД***РО*** Вклад:0
СА***А ***НА***АД***АВ***А*** Вклад:0
СА***А ***НА***РЕ***НА*** Вклад:0
СА***ДЖ***В ***ДИ***В ***ИД***Ч*** Вклад:0
СА***ДЖ***В ***ИД***ХА***ХА***ОВ*** Вклад:0
СИ***ОВ***ИТ*** П***ОВ*** Вклад:0
СИ***ОВ***ВЕ***АВ***ИЧ*** Вклад:0
СИ***ОВ***ЮД***А ***ОЛ***НА*** Вклад:0
СИ***ОВ***ВЕ***ЕН***ЬЕ*** Вклад:0
СЛ***ВА***ТЬ*** Н***ЛА***А*** Вклад:0
СО***КО***ХА***КО***АН***ОВ*** Вклад:0
СТ***ИН***ДР***ЮР***ИЧ*** Вклад:0
СУ***ВА***ТА*** Е***НЬ***А*** Вклад:0
ТА***УТ***МИ***Й ***ГЕ***Ч*** Вклад:0
ТО*** А***СЕ***ЛЕ***НД***ИЧ*** Вклад:0
ТУ***СК***ГР***РИ***ЕЛ***НО*** Вклад:0
ТУ***ЕЦ*** В***РИ***ОР***ВИ*** Вклад:0
УГ***В ***Й ***ВЛ***Ч*** Вклад:0
УС***ОВ***ЕК***ДР***АН***Ч*** Вклад:0
УС***ОВ***ЛЕ*** А***СА***ОВ*** Вклад:0
УС***ОВ***АН***ЕК***ДР***Ч*** Вклад:0
УС***ОВ***НА***ЕК***ДР***А*** Вклад:0
ФА***ЛА***ЕВ***ИЙ***ЛЕ***ВИ*** Вклад:0
ФА***ЛА*** Т***ЯН***ИХ***ОВ*** Вклад:0
ФА***ЛА*** Я***ВА***ЬЕ*** Вклад:0
ФЕ***ОВ***АР***АЛ***РТ***А*** Вклад:0
ХА***ОН***ДМ***ИЙ***КТ***ВИ*** Вклад:0
ХА***ОН*** Т***ЯН***ЛА***ИР***А*** Вклад:0
ХА***ОВ***АД***Р ***КС***РО*** Вклад:0
ХА***ОВ***ИД***ВЛ***МИ***НА*** Вклад:0
ХО***ГО*** А***Н ***ЕР***ИЧ*** Вклад:0
ХО***ГО***А ***НА***ЛИ***ВН*** Вклад:0
ЦА*** А***СА*** И***ОВ*** Вклад:0
ЦА***А ***ГА***ХА***ВН*** Вклад:0
Дата регистрации 2008-01-16
Регистрирующий орган:Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
ИНН 7736570884
КПП 773601001
Телефон
ОГРН 1087746062623, дата внесения записи: 2008-01-16
Вид деятельности 70.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда
70.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда

Данная компания размещена на нашем сайте для информирования посетителей сайта о компаниях, существующих в России.

:
Номер реестровой записи Контракт Дата заключения контракта Заказчик Адрес поставщика Сумма (в рублях) Источник финансирования контракта Последнее событие
1 0373100103012000008 ТО 2/12 14.06.2012 Инспекция Федеральной налоговой службы № 36 по г. Москве Российская Федерация 643 119296, Москва, Ленинский проспект, д. 69 94 245,40 Федеральный бюджет 10.08.2012
2 0373100103012000008 ТО 2/12 14.06.2012 Инспекция Федеральной налоговой службы № 36 по г. Москве Российская Федерация 643 119296, Москва, Ленинский проспект, д. 69 108 924,00 Федеральный бюджет 10.08.2012

Email:

Телефон:
получить

Logo white

Email:

Телефон:
получить

Logo white